Hvem ejer postnord

PostNord Danmark – Wikipedia, den frie encyklopædi

Den nuværende virksomhedsmodel kom til verden i juni 2009, da den danske stat overdrog Post Danmark A/S til det svenske moderselskab, der tillige ejede det …

Virksomheden – PostNord

Virksomheden | PostNord

PostNord-koncernen, PostNord AB, er ejet af den danske og svenske stat i fællesskab og er i Danmark reguleret af Lov om Post Danmark A/S, som hører under …

Post Danmark er en del af PostNord, der er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden.

Post Danmarks Historie 1624- 2002 | PostNord

Post Danmarks Historie 1624- 2002 | PostNord

Samtidig indgår Post Danmark en aftale om at sælge sin ejerandel af det belgiske postselskab De Post – La Poste til CVC Capital Partners.

Her kan du i store træk læse historien – fra postvæsen til Post Danmark

FAKTA: PostNord er ejet af den danske og svenske stat – sn.dk

FAKTA: PostNord er ejet af den danske og svenske stat – Erhverv – sn.dk – Sjællandske Nyheder

16. jul. 2020 — * Ejerskabet af PostNord er fordelt mellem den danske stat (40 procent) og den svenske stat (60 procent). * Selv om den svenske stat ejer mere …

Ulovlig støtte: Postnord skal sende 490 millioner kroner retur

Ulovlig støtte: Postnord skal sende 490 millioner kroner retur | Fagbladet 3F

10. sep. 2021 — Postnord er statsejet. Den danske stat ejer 40 procent, mens den svenske ejer 60 procent.

Statsstøtte på samlet 490 millioner kroner fra Danmark og Sverige til Postnord lever ikke op til EU-regler.

PostNord skal sende 490 millioner kroner retur

28. apr. 2022 — PostNord AB blev etableret ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og. Posten AB i 2009 og ejes af den danske stat (40 pct.) …

2022 Virksomheds- præsentation – PostNord

16. mar. 2017 — Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere. Virksomheden har hovedkontor i Solna, Sverige. PostNord har i alt ca. 33.000 medarbejdere …

PostNord AB – Den Store Danske – lex.dk

PostNord AB | lex.dk – Den Store Danske

Den 24. juni 2009 blev Post Danmark og Posten AB lagt sammen under det fælles statsejede selskab Posten Norden AB. Den danske stat havde overført sine aktier i …

PostNord AB, dansk-svensk koncern, der varetager befordring og omdeling af breve, pakker og anden post i Norden, inkl. Danmark. PostNord ejes af den danske stat (40 %) og den svenske stat (60 %) og blev dannet i 2009 som en sammenlægning af Post Danmark A/S og det svenske Posten AB (grundlagt i 1636). Navnet PostNord stammer fra 2011. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere.

Forslag til folketingsbeslutning om privatisering af Post Danmark

Retsinformation

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Keywords: hvem ejer postnord, postnord moderselskab, postnord ejerskab